VOLATIEL

Volatiliteit verwijst naar de hoeveelheid onzekerheid of risico over de grootte van veranderingen in de waarde van een cryptocurrency. Een hogere volatiliteit betekent dat de waarde van een cryptocurrency potentieel kan worden gespreid over een groter bereik van waarden. Dit betekent dat de prijs van de cryptocurrency dramatisch kan veranderen over een korte tijdsperiode in beide richtingen. Een lagere volatiliteit betekent dat de waarde van een cryptocurrency niet dramatisch fluctueert, maar in een gestaag tempo gedurende een bepaalde periode in waarde verandert.

Het geheel van cryptocurrency is vrij wispelturig van bitcoins tot altcoins. Meestal, wanneer bitcoin zakt, de prijs van altcoin drop en wanneer bitcoin toeneemt, dalen ook de prijzen van altcoins. Telkens als er een enorme impact gebeurt met bitcoin, worden altcoins ook beïnvloed. En daarom kunnen we zeggen dat bitcoin op veel manieren invloed heeft op altcoins. Mensen hebben de neiging de bitcoin-handeling te volgen, zodat ze beslissen wat ze moeten doen met hun altcoins, om te verkopen of om vast te houden.

Volatiliteit wordt in traditionele markten gemeten door de Volatility Index, ook wel de CBOE Volatility Index (VIX) genoemd. Volatiliteit in Bitcoin heeft nog geen algemeen aanvaarde index omdat cryptocurrency als een activaklasse zich nog in de beginfase bevindt, maar we weten wel dat Bitcoin in staat is tot volatiliteit in de vorm van 10x veranderingen in prijs ten opzichte van de US dollar, op een relatief korte tijdsperiode

Koop Cryptocurrency zonder wallet:

Cryptocurrency kopen met wallet?