PEER-to-PEER network

Peer-to-peer-netwerk of P2P is hoe deelnemers in een netwerk met elkaar omgaan. Deelnemers aan dit type netwerk gaan rechtstreeks met elkaar om via een enkel bemiddelingspunt.

Peers maken een deel van hun bronnen, zoals schijfopslag, verwerkingskracht of hun netwerkbandbreedte, beschikbaar voor directe toegang tot andere deelnemers in het netwerk, met zeer weinig behoefte aan een centrale coördinatie door servers of hosts.

Peers zijn zowel leveranciers als consumenten van hulpbronnen in tegenstelling tot het conventionele client-server model dat het verbruik en de levering van hulpbronnen deelt.

Kort gezegd is peer-to-peer netwerken een gedistribueerde applicatie architectuur die taken of workloads verdeelt tussen collega’s. Wanneer peers samenkomen om bronnen te delen, zouden ze naar verwachting een peer-to-peer netwerk van knooppunten vormen.

Koop Cryptocurrency zonder wallet:

Cryptocurrency kopen met wallet?