Marketcap

Marketcap is de korte vorm voor marktkapitalisatie. Het verwijst naar de totale waarde van een bepaalde cryptocurrency. Het is de totale hoeveelheid waarde die is geïnvesteerd in een bepaalde cryptocurrency. Ondertussen is de totale marktkapitalisatie feitelijk de totale waarde van de geïnvesteerde waarde in alle cryptocurrencies. Het schatten van de waarde van alle cryptocurrencies is een moeilijk ding om te doen, maar de Market Cap-formule is een zeer eenvoudige manier om dit te bereiken.

De marktkapitalisatie voor cryptocurrency wordt berekend door de prijs te vermenigvuldigen met de circulatie voorraad.

“Market Cap = Prijs X Circulatie Voorziening.”

Daarom verwijst de “Total Market Cap” naar de prijs van alle cryptocurrencies vermenigvuldigd met het aantal van elke crypto in omloop. Bitcoin was de eerste cryptocurrency en het begon ruwweg in 2009.

De prijs wordt berekend door het volume gewogen gemiddelde te nemen van alle prijzen die op elke markt worden gerapporteerd.

Cryptocurrencies begonnen 2017 met een marktkapitalisatie van slechts $ 17,68 miljard, dat medio juni een hoogtepunt bereikte van $ 116,28 miljard (de marktkapitalisatie kruiste voor de eerste keer $ 100 miljard in de eerste week van juni) en op 21 januari 2018 werd het $ 561,69 miljard. Deze grote toename in marktkapitalisatie werd voornamelijk veroorzaakt door een reeks positief nieuws en sentiment rond Bitcoin, Ethereum en IOTA.

Koop Cryptocurrency zonder wallet:

Cryptocurrency kopen met wallet?