LONG

Long gaan (of lang positie) is het kopen van een cryptocurrency met de verwachting dat de cryptocurrency in waarde zal stijgen. Een belegger die verwacht dat een activaprijs zal dalen, zal ‘lang’ gaan verkopen en een belegger die hoopt te profiteren van een opwaartse prijsbeweging zal ‘lang’ kopen.

Een ‘lange’ positie is het tegenovergestelde van een korte (of korte positie).

Bij een ‘lange’ positie-investering koopt de belegger een cryptocurrency in en neemt hij deze in bezit met de verwachting dat de prijs zal stijgen. Hij heeft normaal gesproken geen plan om de beveiliging in de nabije toekomst te verkopen. Een belangrijk onderdeel van langetermijninvesteringen is het eigendom van de cryptocurrency. Een belangrijk verschil tussen een longpositie en een shortpositie in beleggingen is wat de belegger verwacht dat zal gebeuren met de prijs van een commodity.

Bijvoorbeeld, een belegger, Jim, die verwacht dat de waarde van ethereum is te verhogen in prijsaankopen 10 Ethereum voor zijn portefeuille. Van Jim wordt daarom gezegd dat het lang 10 Ethereum is ..

Het nemen van een longpositie betekent niet altijd dat een belegger verwacht te profiteren van een opwaartse beweging in de prijs van de cryptocurrency. In het geval van een dump is een neerwaarts traject in de prijs van het effect winstgevend voor de belegger als de betreffende belegger ‘bearish’ genoeg is.

Koop Cryptocurrency zonder wallet:

Cryptocurrency kopen met wallet?