BREAKOUT

De term break-out in cryptocurrency verwijst naar een prijsbeweging van een munt of een token door een bepaald niveau van weerstand dat vaak een hogere prijs als gevolg heeft.

In de praktijk wordt een uitbraak meestal gebruikt om te verwijzen naar een situatie waarin de prijs boven een weerstandsniveau breekt en hoger wordt. Zodra een weerstandsniveau is verbroken, wordt het vaak het volgende niveau van ondersteuning wanneer het activum een pullback ervaart. De meeste handelaars gebruiken diagrampatronen en andere technische hulpmiddelen, zoals trendlijnen, om mogelijke weerstandsprijzen te identificeren die waarschijnlijk puistjes zullen ervaren. Vergelijkbare prijsbewegingen naar beneden worden vaker breakdown genoemd.

Prijsbestendigheid treedt op wanneer een overaanbod voor een bepaald effect zich ophoopt op een bepaald prijsniveau en een overaanbod creëert dat de vraag overweldigt en de opwaartse prijsbeweging belemmert. Zodra de markt het overschot aan aanbod opneemt, wordt meestal weerstand geboden door een scherpe opwaartse beweging als gevolg van de abrupte verschuiving in vraag en aanbod. Deze scherpe opwaartse prijsbewegingen worden beschouwd als breakouts en treden normaal op wanneer weerstandsniveaus worden gepenetreerd.

Uitbraken manifesteren zich vaker in marktomstandigheden waarin potentiële opwaartse prijsbewegingen worden verwacht. Wanneer de markt bijvoorbeeld range-gebonden is en prijsactie de bovenkant van het bereik nadert, bereiden goed geïnformeerde traders zich voor op een prijs uitbraak boven het bovenste bereik weerstandsniveau.

Koop Cryptocurrency zonder wallet:

Cryptocurrency kopen met wallet?